Bàn thí nghiệm Vật Lý

Loại :    Đơn
Chất liệu :
• Gỗ công nghiệp
• Tôn
Kích thước bàn :1.200 x 600 x 780mm

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION