Bàn thí nghiệm Hóa

Loại :    Đơn
Chất liệu :
• Gỗ công nghiệp
• Nhôm
• Đồng
Kích thước bàn :2800 x 1200 x 780mm

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION